Bisættelse

Når én man har kært falder bort, er der en lang række opgaver, man skal tage stilling til

At tage stilling:

I Danmark kan man allerede som 15-årig tage stilling til, om man ønsker at blive jordbegravet eller kremeret (brændt). Man kan enten ytre dette ønske til sine pårørende eller man kan udfylde Min sidste Vilje, som du kan læse mere om her. Har man ikke selv taget stilling, er det ens pårørende, som skal beslutte, hvad der skal ske. I tilfælde hvor de pårørende ikke er enige om dette, vil begravelsesmyndigheden, den kirkebogsførende præst i det sogn, man bor i, almindeligvis rette sig efter den nærmeste pårørendes ønske. Hvis de pårørende også er ueninge med begravelsesmyndighedens beslutning, er det skifteretten som træffer en afgørelse. I Danmark bliver størstedelen af befolkningen bisat og kremeret, og særligt i de større byer er der en overvægt af denne metode.

Hvad er forskellen på begravelse og bisættelse?

I Danmark bruger vi ofte betegnelsen begravelse om alle højtideligheder i forbindelse med et dødsfald, selvom denne betegnelse ikke er dækkende. Begravelse er kun, hvis afdøde skal jordbegraves, hvilket vil sige, at kisten nedsænkes i jorden. Skal afdøde derimod kremeres og efterfølgende i en urne, kaldes dette en bisættelse. Begge typer højtidlighed er, hvis afdøde er medlem af Den Danske Folkekirke, underlagt et fast ritual. Hvis afdøde eller pårørende ønsker afvigelse fra ritualet eller hvis højtideligheden skal indeholde personlige indsalg, skal dette godkendes af den gældende begravelsesmyndighed.

Kirkelig eller borgerlig begravelse/bisættelse?

Hvis afdøde er medlem af folkekirken, har man ret til det, som kaldes en kirkelig begravelse eller bisættelse. Denne begravelses- eller bisættelsesform er underlagt et fast ritual, som foregår i kirken og under virke af en præst. Ønsker man ikke en præsts tilstedeværelse til sin begravelse eller bisættelse, er det en god idé at udtrykke dette skriftligt, eksempelvis i Min sidste Vilje. Alle fravigelser fra det folkekirkelige ritual skal, hvis afdøde er medlem af folkekirken, altid godkendes af begravelsesmyndigheden.

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, skal man afholde en såkaldt borgerlig begravelse eller bisættelse. Rammerne er her mere frie, end tilfældet er ved en kirkelig begravelse/bisættelse. Netop derfor kan det være en god idé at give udtryk for sine ønsker heromkring, mens man stadig er i live.
Ofte afholdes borgerlige begravelser og bisættelser i et kapel, som kan være tilknyttet et sygehus, plejehjem, krematorium eller en kirkegård, men højtideligheden må også gerne afholdes andre steder som eksempelvis afdødes eget hjem eller have. Vi har hos Hejslet Begravelsesforretning en bred erfaring med afholdelse af borgerlige begravelser/bisættelser fra mange forskellige lokationer, herunder alt fra eget hjem til Palmestranden. Vi er således behjælpelige med at opfylde afdødes eller pårørendes ønsker, dog med afsæt i vores etiske og moralske formåen og i forhold til respekt for afdøde.

Hejslet Begravelsesforretning

Vi sikrer, at dine kære får en personlig og smuk afsked,
og vi står parat til at hjælpe dig og din familie

Vi hjælper

med alt det praktiske

God rådgivning

i en svær tid

Et respektfuldt farvel

Gør det sidste farvel særlig

Kontakt os i dag!

Hejslet Begravelsesforretning ApS

Grønnegade 12
9300 Sæby

Telefon

Tlf: +45 96 14 99 14